top of page
Psychologist Session

PSYKOLOGSPESIALIST
LISE HOBBERSTAD

OM TERAPI

Mange av oss vil få psykiske helseplager i løpet av livet. Noen ganger kan psykisk smerte og uhelse oppstå som følge av en vanskelig livssituasjon, som kronisk sykdom eller brudd i nære relasjoner. Andre ganger kan psykiske helseplager utvikle seg over tid, som følge av erfaringer, belastninger, eller uten at man finner en åpenbar grunn. De fleste kan i perioder kjenne på uro, nedstemthet, grubling eller søvnvansker. Andre kan kjenne på en følelse av utilstrekkelighet, skam eller manglende verdi. Noen bruker rusmidler, mat eller trening til å håndtere vanskelige følelser.  

Man kan ha ulike målsetninger med psykologisk behandling. Noen ønsker å arbeide målrettet og endringsfokusert med sine vansker, mens andre kan ha behov for å forstå og akseptere sine erfaringer, følelser og reaksjoner. Terapi kan foregå på mange ulike nivåer. Enten det handler om personlig utvikling, lindring av psykisk smerte, økt selvforståelse eller bedre livskvalitet, er jeg opptatt av å finne ut hva som er riktig for akkurat deg.

Mitt mål er at du skal oppleve tillit og trygghet i møtet med meg, slik at du får et best mulig utgangspunkt for å jobbe med dine mål, utfordringer og vansker. 

Mine interesseområder er blant annet: 

  • seksualitet og seksuelle problemer

  • å leve med kronisk sykdom

  • sykdomsskam

  • livsmestring

  • livskriser

  • utbrenthet

  • utfordringer i relasjoner og parforhold

  • problematisk forhold til mat, rusmidler etc.

Therapist and Patient

OM MEG

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU i 2003, og spesialist i klinisk voksenpsykologi fra 2011. Jeg har lang erfaring fra psykisk helsevern, og har jobbet både på poliklinikk, døgnavdeling, akutteam og ambulant team. Jeg har hatt privat praksis siden 2021.

 

Jeg er også spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Jeg tar imot pasienter med alle typer sexologiske problemstillinger, og henviser til andre fagpersoner ved behov.

Jeg tilbyr individualsamtaler på dagtid. Dersom det er ønske om parsamtaler (gjelder i hovedsak seksuelle problemstillinger), ta gjerne kontakt på e-post psykologhobberstad@gmail.com før bestilling.

Lise 24_edited.jpg

PRAKTISK INFORMASJON

ADKOMST

Jeg har kontor i Storgata 14 i Lillestrøm, ca. 500 m fra Lillestrøm stasjon. Inngang til høyre for Olivia Restaurant. Kontoret ligger i 4. etasje, og deler venterom med NeuroClinic Norway. Bygget har heis.

 

Mine kontordager er tirsdager, onsdager og fredager. Ved behov kan timene gjennomføres som videokonsultasjon.

PRISER OG BESTILLING

PRIS

Individualtime (50 min): 1350 kr

Utvidet time (f.eks. parsamtale) (65 min): 1500 kr

Attester/uttalelser: 1350 kr pr. 50 min medgått tid

Veiledning av annet helsepersonell: pris etter avtale

 

Jeg driver privat praksis, og du trenger ikke henvisning. Undersøk gjerne med din fastlege om du kan ha rett til helsehjelp i det offentlige helsevesen.

 

Enkelte helseforsikringer kan gi refusjon for behandling hos psykolog, sjekk med ditt forsikringsselskap.

TIMEBESTILLING

Timer kan bestilles via selvbetjent booking (Konfidens). Hvis du ikke finner noen timer som passer, send gjerne SMS til 980 68 035, evt. e-post til psykologhobberstad@gmail.com, for forespørsel.

Avbestilling: Frist for avbestilling eller endring er 48 timer (2 virkedager) før oppsatt tid. Merk derfor at mandags- og tirsdagstimer må avbestilles hhv. innen torsdag og fredag uka før. Timer som er avbestilt etter fristen blir fakturert i sin helhet, uavhengig av årsak.

BETALING

Timene blir fakturert med eFaktura direkte til nettbank, evt. sendes faktura pr. e-post.

npf_medlem-av_logo_popup.jpg
bottom of page